Russian Drone Racing League

Russian Drone Racing League

Drone RacingJoined a year ago

63K views 27 fans


Drone racing competitions from Russian Drone Racing League.

гонки дронов