#PlayOfTheGame: Anton KVITKOVSKIKH's One-Handed Dunk vs. Zielona Gora 2020-12-23...