Iroqdan keyingi fikrlar. Shomurodov, Masharipov va Ne'matov