Nikola Lazarevich: "O'yin boshida yuzaga kelgan vaziyatlardan foydalana olmaslik...