Maksim SHackix: "Futbolga bo'lgan bunday munosabat hamda bu chempionat bilan mun...