Viktor Kumikov: “Himoyadagi yagona xato va futbolchimizning chetlatilishi o'yin ...